Viralitza el teu esdeveniment

Els congressos i salons sobre temes diversos que es realitzen durant l’any generen continguts de tot tipus, sovint abundants i de qualitat. Però, paradoxalment, costa compartir-los, bàsicament perquè sovint resulta complex fer captures de coneixement en temps real. Això fa que es distribueixin a posteriori, quan l’eufòria congressual ja ha passat, i per tant requereixin un esforç suplementari per aconseguir impacte. Per aportar una possible solució a aquest buit, hem creat Pic2Tweet.

Proposem la creació de fotografies professionals realitzades en el moment de l’esdeveniment que aniran acompanyades d’una cita del ponent escollida amb la màxima cura per periodistes amb experiència. El conjunt integra el disseny/logo de l’esdeveniment i està pensat per ser compartit via xarxes socials pels mateixos ponents, que el rebran via mail.

També realitzem videoresums amb guió sobreimprès, pensats per a ser compartits via xarxes socials.

Pic2Tweet serveix tant per potenciar la viralització de l’esdeveniment com per ésser regalat. En aquest sentit, també pot presentar-se en format paper amb un disseny personalitzat.