Què fem?

Pic2Tweet image

 

  • Imatge personalitzada amb el look&feel de l’esdeveniment.
  • Cita/tweet ‘catchy’ viralitzable.
  • Regal per a ponents.

Pic2Tweet video

  • Gravació.
  • Elaboració de guió.
  • Edició.